Logo
Logo

2014 Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2014.

POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2014
Spis treści:

Barwnikowe ogniwa słoneczne z przeciwelektrodą grafenową - M. Klein, K. Siuzdak, A. Cenian
Analiza techniczno-ekonomiczna mikroinstalacji fotowoltaicznej - J. Bigorajski
Water park modernization with the use of renewable energy sources - W. Załuska, D. Tomaszewicz-Załuska, J. Łach
Effects of ecological water park modernization - W. Załuska, D. Tomaszewicz-Załuska, J. Łach
Phase change thermal energy storage - The experience of the materials preparation for the specific applications - E. Klugmann-Radziemska, P. Wcisło, H. Denda, M. Ryms
Thermophysical properties of the phase change material mixtures - preliminary studies on macromolecular hydrocarbons example - E. Klugmann-Radziemska, P. Wcisło, H. Denda, M. Ryms
Adsorber of the adsorption heat pump - a comparison of the results of the basic and the expanded analytical model - K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do ogrzewania budynków w Polskich warunkach klimatycznych - analiza realizowana przy wykorzystaniu programu symulacyjnego - M. Chwieduk, J. Bigorajski
Smart grid - PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI. ASPEKTY WYBRANE - S. Bielecki
Wind energy developments - D. Milborrow
Plan Powołania "Centrum Naukowo Edukacyjnego Energetyki Odnawialnej" przy GEOTERMII MAZOWIECKIEJ S.A.
Logo


BARWNIKOWE OGNIWA SŁONECZNE Z PRZECIWELEKTRODĄ GRAFENOWĄ

M. Klein1,2, K. Siuzdak1, A. Cenian1
1Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Polska
2 Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska

Streszczenie:
W niniejszej pracy przedstawiono technologię barwnikowych ogniw słonecznych wykorzystujących jako przeciwelektrodę (katodę) warstwę nanopłatków grafenowych wytworzoną metodą pokrywania natryskowego. Mimo gorszych wartości parametrów ogniwa z warstwą węglową w porównaniu do ogniwa z warstwą Pt, konkurencyjna cena grafenu w stosunku do platyny oraz możliwość poprawy wydajności ogniwa poprzez kontrolę parametrów wytwarzania warstw otwiera szerokie perspektywy dla zastąpienia metalu szlachetnego - materiałem węglowym.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

J. Bigorajski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano analizę techniczno-ekonomiczną instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej (ang. on grid) o mocy 3 kW. Dobrano panele fotowoltaiczne oraz inwerter. Symulacja działania instalacji została przeprowadzona za pomocą programu PVsyst. W ramach analizy ekonomicznej rozważane były różne warianty wsparcia finansowego. Najlepszym spośród rozważanych wariantów okazał się system wsparcia w postaci dotacji z programu priorytetowego NFOŚiGW "Prosument".

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WATER PARK MODERNIZATION WITH THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES

W. Załuska1, D. Tomaszewicz-Załuska2, J. Łach3
1Faculty of Civil and Environmental Engineering, Białystok University of Technology, Białystok, Poland
2Office of Investment Service, Ełk, Poland
3University of Technology and Humanities, Radom, Poland

Streszczenie:
The paper presents the modernization of the Water Park (WP) involving application of RES systems such as: (i) solar photovoltaics (PV) and solar collectors installations; (ii) heat recovery ventilation with heat pump; and (iii) recovery of low-temperature waste energy from WP sewage. Each system is a separate technological unit with an independent control system. For their full integration, a supervisory control and visualization sytem has been developed. The initial estimation of the energy performance before and after the modernization confirmed the WP energy efficiency increase and achievement of the anticipated economic and ecological effects.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


EFFECTS OF ECOLOGICAL WATER PARK MODERNIZATION

W. Załuska1, D. Tomaszewicz-Załuska2, J. Łach3
1Faculty of Civil and Environmental Engineering, Białystok University of Technology, Białystok, Poland
2Office of Investment Service, Ełk, Poland
3University of Technology and Humanities, Radom, Poland

Streszczenie:
The paper presents the preliminary results of the modernization of the Water Park (WP) in the North-Eastern part of Poland. It consists of application of such renewable energy sources (RES) systems as solar photovoltaics (PV) and installation of solar collectors, as well as supply and exhaust ventilation with modern heat recovery and heat pump, and also recovery of sewage heat. The predicted energy performance has been compared with that achieved during the WP operation immediately after the modernization closure. On this basis, increase in the WP energy system efficiency as well as economic and ecological effects have been evaluated preliminarily.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PHASE CHANGE THERMAL ENERGY STORAGE - THE EXPERIENCE OF THE MATERIALS PREPARATION FOR THE SPECIFIC APPLICATIONS

E. Klugmann-Radziemska, P. Wcisło, H. Denda, M. Ryms
Gdansk University of Technology, Faculty of Chemistry, Gdansk, Poland

Streszczenie:
Thermal energy storage and temperature stabilization is very important in many engineering applications. There are three kinds of thermal energy storage: sensible heat, latent heat and reversible chemical reaction heat. Phase change materials (PCM) absorb, store and release large amounts of energy in the form of latent heat, at constant temperature, called the transition temperature. Many innovative applications could be found for phase change materials in an increasingly growing field, which is protection of the environment through energy saving, use of renewable energy sources, especially solar, raising the efficiency of equipment and technologies in the industry, construction and transport. Main potential possibilities of using PCM materials are as follows: accumulation heat from the solar collectors and other renewable sources, the accumulation of heat in structural elements of buildings, the food industry. Therefore the applications of the PCM are of promising perspectives, especially in some climate regions. In the present paper, the experience of phase change material use for the specific applications and the results of its thermophysical properties examination are presented.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF THE PHASE CHANGE MATERIAL MIXTURES - PRELIMINARY STUDIES ON MACROMOLECULAR HYDROCARBONS EXAMPLE

E. Klugmann-Radziemska, P. Wcisło, H. Denda, M. Ryms
Gdansk University of Technology, Faculty of Chemistry, Gdansk, Poland

Streszczenie:
The aim of this work is a theoretical and experimental analysis of the macromolecular hydrocarbons mixtures composition and the impact on thermophysical parameters of the phase change materials (PCM) made from these mixtures. The analysis of the current state of knowledge extended by the author's own studies have been presented. Thermophysical characteristics of the hydrocarbons and their mixtures have been specified, in such a way, that on this basis description of the nature of the effects from individual fractions can be obtained, and the most important parameters characterizing the PCMs, such as the temperature peak of the phase transition or the heat of transition, can be set down.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ADSORBER OF THE ADSORPTION HEAT PUMP - A COMPARISON OF THE RESULTS OF THE BASIC AND THE EXPANDED ANALYTICAL MODEL

K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Department of Heating, Ventilation and Heat engineering, Szczecin, Poland

Streszczenie:
The adsorption heat pump with silica gel adsorbent and water adsorbate was discussed. Authors focus on conventional single stage cycle adsorption heat pump. The design of the adsorber/desorber considered element is the tube with deposited silica gel bed. The analytical model was created to describe the temperature and concentration changes in the adsorber/desorber and consequently to describe the performance of the adsorption heat pump. In the presented paper a comparison of the results of the basic and the expanded analytical model was performed. The calculation results from the analysis were presented in tables and figures.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WYKORZYSTANIE ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH - ANALIZA REALIZOWANA PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU SYMULACYJNEGO

M. Chwieduk, J. Bigorajski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki symulacji działania systemów, wspomagających ogrzewanie budynków, wykorzystujących instalacje kolektorów słonecznych. Krótko opisano program PWSun wykorzystany do przeprowadzenia symulacji. Rozważono instalacje o różnej wielkości (różnej powierzchni kolektorów słonecznych oraz różnej pojemności zasobników) współpracujące z nisko-temperaturowymi systemami ogrzewania budynków. Zestawiono udziały energii słonecznej w pokryciu zapotrzebowania na c.w.u. oraz c.o. w budynkach o różnym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


SMART GRID - PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI. ASPEKTY WYBRANE

S. Bielecki
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Artykuł porusza problematykę dotyczącą przyszłościowej struktury energetyki, mianowicie inteligentnych sieci energetycznych (tzw. SmartGrid). Konieczność wdrażania tego typu rozwiązań w Europie wynika z prowadzonej polityki Unii Europejskiej i temu celowi służy realizacja projektów badawczych oraz wdrożeniowych z zakresu nowoczesnej energetyki. W artykule omówiono podstawowe elementy, składające się na sieci SmartGrid, poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem odbiorcy w tego typu strukturze oraz pojawienia się nowego rynku usług energetycznych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WIND ENERGY DEVELOPMENTS

D. Milborrow
ISESCO/WREN international seminar in Britain, 2014

Streszczenie:
At the end of the year 2000, the amount of wind energy capacity in the world was 17.7 GW. By the end of 2010, the capacity was 191 GW. That represents a compound annual growth rate of 25%. Such a high growth rate was unsustainable and the increases have declined since that time. The growth rate in 2013 was 12%, but that represented an increase of 33 GW - nearly twice the capacity that was operational in the year 2000. There are strong indications that 2014 is likely to be a higher-growth year, with the installed capacity likely to be around 45 GW.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PLAN POWOŁANIA "CENTRUM NAUKOWO EDUKACYJNEGO ENERGETYKI ODNAWIALNEJ" PRZY GEOTERMII MAZOWIECKIEJ S.A.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo
    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster