Logo
Logo

2016 Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2016.

POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2016
Spis treści:

PERFORMANCE OF THE PVT SOLAR COLLECTOR OPERATED WITH WATER –AL2O3 NANOFLUID - J. Cieśliński, B. Dawidowicz, J. Krzyżak
EFFECT OF DISTANCE OF PV MODULE FROM VERTICAL BUILDING WALL ON TEMPERATURE OF MODULE'S REAR WALL - A. Opiela, Z. Zapałowicz
ANALIZA FUNKCJONOWANIA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PRACUJĄCYCH NA POTRZEBY PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, BĘDĄCEJ ELEMENTEM SYSTEMU ENERGETYCZNEGO SZPITALA (CZĘŚĆ 1) - B. Asztemborski, R. Wnuk, A. Gajewska
ANALIZA FUNKCJONOWANIA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PRACUJĄCYCH NA POTRZEBY PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, BĘDĄCEJ ELEMENTEM SYSTEMU ENERGETYCZNEGO SZPITALA (CZĘŚĆ 2) - B. Asztemborski, R. Wnuk
VELOCITY AND TEMPERATURE FIELD INSIDE A PASSIVE SOLAR AIR COLLECTOR. PRELIMINARY RESULTS OF CFD ANALYSIS - J. Fiuk, K. Dutkowski
EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE IMPACT OF THE APPLICATION OF FINS ON ABSORBER SURFACE ON THERMAL EFFICIENCY OF PASSIVE SOLAR AIR COLLECTOR - K. Dutkowski, J. Fiuk, P. Piątkowski
DEVELOPMENT OF SOLAR DISTRICT HEATING SYSTEMS AND IMPLEMENTATION OF FLAT PLATE SOLAR COOLECTORS - D. Chwieduk
OCENA WPŁYWU ZASTOSOWANIA ROLET ZEWNĘTRZNYCH NA WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN - A. Węglarz, W. Tworek
OCENA WPŁYWU ZASTOSOWANIA ROLET ZEWNĘTRZNYCH NA STRATY CIEPŁA PRZEZ OKNA - A. Węglarz, W. Tworek
ZASTOSOWANIE TEORII SZARYCH SYSTEMÓW DO PROGNOZY POZYSKIWANIA I ZUŻYCIA ENERGII SŁONECZNEJ W POLSCE - J. Janiszewski
THEORETICAL ANALYSIS OF LATENT THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEM WITH ADSORPTION CHILLER - J. Karwacki, R. Kwidziński
O DOMACH SŁONECZNYCH I METODACH ICH PROJEKTOWANIA - J. Koziński
Logo


PERFORMANCE OF THE PVT SOLAR COLLECTOR OPERATED WITH WATER –AL2O3 NANOFLUID

J. Cieśliński, B. Dawidowicz, J. Krzyżak
Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

Streszczenie:
An experimental investigation of the hybrid module photovoltaic panel -solar collector (PVT) cooled by water-Al2O3 nanofluids has been conducted. The weight fractions of the nanoparticles were 1% and 3%. Thermal efficiency, power efficiency and overall efficiency have been determined for artificial source of light and sunlight. No noticeable effect of the nanoparticle concentration on the overall efficiency of the PVT module has been recorded while using water-Al2O3 nanofluids as a cooling medium. Moreover the reduction of the electrical power generated with increasing temperature of the module has been recorded.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PEFFECT OF DISTANCE OF PV MODULE FROM VERTICAL BUILDING WALL ON TEMPERATURE OF MODULE'S REAR WALL

A. Opiela, Z. Zapałowicz
Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Streszczenie:
The paper presents experimental research results allowing to estimate the effect of distance of PV module from vertical building wall on mean daytime temperature of module's rear wall. Analysis of research results shows that the lowest values of excess temperature in relation to the air temperature at the input are obtained at longest distance values under research, that is 0,12 m.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA FUNKCJONOWANIA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PRACUJĄCYCH NA POTRZEBY PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, BĘDĄCEJ ELEMENTEM SYSTEMU ENERGETYCZNEGO SZPITALA (CZĘŚĆ 1)

B. Asztemborski, R. Wnuk, A. Gajewska
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Streszczenie:
W artykule przedstawiono słoneczną instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiekcie służby zdrowia. Zestawiono formuły wykorzystane do obliczenia teoretycznych zysków energetycznych instalacji. W ramach oceny funkcjonowania instalacji odczytano wielkości przepływów mieszaniny niezamarzającej w poszczególnych rzędach kolektorów. Oceniono wpływ na dostępność promieniowania słonecznego zacienienia pola kolektorów, przez drzewa zlokalizowane w różnych odległościach od poszczególnych kolektorów. Pomiary termowizyjne temperatur powierzchni kolektorów i rurociągów potwierdziły nierównomierne przepływy (lub ich brak) przez poszczególne rzędy kolektorów jak i istotny wpływ zacienienia kolektorów.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA FUNKCJONOWANIA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PRACUJĄCYCH NA POTRZEBY PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, BĘDĄCEJ ELEMENTEM SYSTEMU ENERGETYCZNEGO SZPITALA (CZĘŚĆ 2)

B. Asztemborski, R. Wnuk
Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Streszczenie:
Przedstawiono, obliczone metodą f-chart, zyski energetyczne słonecznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiekcie służby zdrowia. Oszacowano straty przesyłu i akumulacji oraz ich wpływ na wielkość energii użytkowej pozyskanej z systemu słonecznego. Zarekomendowano określone działania dla poprawy efektywności energetycznej instalacji. Wskazano typowe błędy w planowaniu instalacji słonecznych, których uniknięcie skutkowałoby istotnym zwiększeniem zysków energetycznych. Artykuł stanowi kontynuację części 1 pod tym samym tytułem, gdzie przedstawiono przede wszystkim ocenę techniczną instalacji oraz oszacowano wpływ zacienienia na jej zyski energetyczne.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


Velocity and temperature field inside a passive solar air collector. Preliminary results of CFD analysis.

J. Fiuk, K. Dutkowski
Technical University of Koszalin, Department of Heat Enginnering and Refrigeration, Koszalin, Poland

Streszczenie:
This paper presents preliminary results of a CFD analysis of passive solar air collector. The geometry used in simulation is a representation of a prototype solar air collector which has been investigated experimentally in laboratory of Heat Engineering and Refrigeration Department of Koszalin University of Technology. The external dimensions of collector are 2 x 1 m (heigth x width). The absorber plate is flat. The set of experimental results is used in validation the numerical approximations of the flow field. Most notably, the mean velocity at inlet and temperatures can be easily compared between these two data sets, leading to a comprehensive conclusions. The numerical results are in agreement with experiment. The results revealed a behavior of fluid in the discussed geometry that promotes backflows and may be the cause of momentum loss.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE IMPACT OF THE APPLICATION OF FINS ON ABSORBER SURFACE ON THERMAL EFFICIENCY OF PASSIVE SOLAR AIR COLLECTOR

K. Dutkowski, J. Fiuk, P. Piątkowski
Technical University of Koszalin, Department of Heat Enginnering and Refrigeration, Koszalin, Poland

Streszczenie:
In this paper an experimental results on passive solar air collectors are presented. An impact of application of waveform fins on the absorber surface on thermal efficiency was investigated. The results were compared with experiment on passive solar air collector with flat absorber surface. The experiment was conducted under steady state artificial radiation conditions in a laboratory environment. This enabled the acquisition of differences in flow and thermal parameters of the two designs. At the experimental stand following parameters were measured: irradiance, air temperature at inlet and outlet to the collector, mean air velocity at the inlet duct of the collector. The impact of irradiance on temperature increase, volumetric flow rate and thermal efficiency is shown. It was established that thermal efficiency of the collector with expanded absorber surface in form of fins is 10-15% higher than the efficiency of flat absorber collector.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


DEVELOPMENT OF SOLAR DISTRICT HEATING SYSTEMS AND IMPLEMENTATION OF FLAT PLATE SOLAR COOLECTORS

D. Chwieduk
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
The paper deals with presentation of present state and development of flat plate solar collectors and solar district heating systems. The role of flat plate solar solar collectors in solar district heating systems is underlined. Different classification of such systems is given and analyzed. The main elements of these systems are presented. Focus has been put on the storage and auxiliary source of energy and their connections to solar collectors and modes of cooperation. Implementation of solar district heating systems in Eurpe has been analyzed and the prospects for future deployment are given.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OCENA WPŁYWU ZASTOSOWANIA ROLET ZEWNĘTRZNYCH NA WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN

A. Węglarz, W. Tworek
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Streszczenie:
W artykule opisano: charakterystykę rolet, ich funkcje użytkowe takie jak: ochrona przeciwsłoneczna, ograniczenie strat ciepła przez okna, ochrona akustyczna, ochrona antywłamaniowa itd oraz budowę i rodzaje rolet. Dokonano oceny wpływu zastosowania rolet zewnętrznych na współczynnik ciepła okien, podając sposób określania dodatkowego oporu cieplnego okien z zamkniętymi roletami zewnętrznymi według polskiej normy PN-EN ISO 10077-1:2007. Wykonano przykładowe obliczenia i wysnuto wniosek, że współczynnik przenikania ciepła okna z roletą zamkniętą jest co do wartości o ponad 21% korzystniejszy od współczynnika samego okna.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OCENA WPŁYWU ZASTOSOWANIA ROLET ZEWNĘTRZNYCH NA STRATY CIEPŁA PRZEZ OKNA

A. Węglarz, W. Tworek
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Streszczenie:
W artykule zaproponowano sposób przeprowadzania obliczeń wielkości ograniczenia strat ciepła zgodny z aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz uwzględniający założenia i uproszczenia umożliwiające zastosowanie tego sposobu w wielu szczegółowych przypadkach tak aby można było porównać wyniki. Stwierdzono, że wpływ rolet zewnętrznych na wielkość strat ciepła przez okna występuje i w zależności od wielu czynników takich jak: szczelność rolet lub sposób zamontowania okna może być znaczący.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ZASTOSOWANIE TEORII SZARYCH SYSTEMÓW DO PROGNOZY POZYSKIWANIA I ZUŻYCIA ENERGII SŁONECZNEJ W POLSCE.

J. Janiszewski
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Streszczenie:
W publikacji poruszono zagadnienia dotyczące wykorzystania metody opartej na teorii szarych systemów (GST ang. Grey system theory) do modelowania i prognozowania pozyskiwania oraz zużycia energii słonecznej. Opracowano prognozy na bazie modelu szarych systemów ze względu na rosnące zapotrzebowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, prognozy mają na celu determinacje inwestycji dążących do ekologicznego pozyskiwania energii. Omówiono teorię szarych systemów a w szczególności modelu typu GM(1,1). Do badań wykorzystano dane statystyczne dotyczące Polski opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Efektem badań są wyniki symulacji całkowitego pozyskania jak i zużycia energii słonecznej w Polsce.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


THEORETICAL ANALYSIS OF LATENT THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEM WITH ADSORPTION CHILLER

J. Karwacki, R. Kwidziński
The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Gdansk, Poland

Streszczenie:
The paper deals with a theoretical analysis of using thermal energy storage filled with Phase Change Material (PCM) to optimise adsorption chiller application. The lumped model equations were developed to analyse heat transfer dynamics inside cooling installation. Model equations result from energy balances of the chiller, PCM thermal storage and heat load. Influence of heat transfer fluid flowrate control, heat capacity of the system components as well as heat losses to the ambient were taken into account. This study shows the great potential of PCM storage unit to optimize cooling systems.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


O DOMACH SŁONECZNYCH I METODACH ICH PROJEKTOWANIA

J. Koziński
Laboratorium Dworku Polskiego

Streszczenie:
Artykuł prezentuje zbudowane przez firmę autora budynki w znacznym stopniu wykorzystujące energię słoneczną do ogrzewania w zimie. Na tym tle opisana jest metoda projektowania instalacji słonecznych, której jądrem jest aproksymacja funkcyjna średnich wieloletnich danych o chwilowej mocy promieniowania słonecznego w oparciu o parametr wysokości słońca. Autor przedstawia parametry funkcji aproksymującej dane dla Berlina oraz wykresy do oceny zgodności wyników z danymi bazowymi. Wyraża też pogląd o przydatności tej metody również dla projektów realizowanych w Polsce.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo
    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster