Logo
Logo

2017 Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2017.

POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2017
Spis treści:

Wspomnienie
ANALIZA PRACY KRZEMOWEGO OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO W SKONCENTROWANYM ŚWIETLE SŁONECZNYM - D. Węcel
USE OF SOLAR RADIATION DATA FROM HELIOCLIM DATABASE FOR SHORT-TERM PV SYSTEM POWER OUTPUT PREDICTION FOR POLISH LOCALIZATION - M. Chwieduk
TERMOELEKTRYCZNA GENERACJA MOCY ELEKTRYCZNEJ WYKORZYSTUJĄCA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE – PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ - A. Ruciński
PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH WYBRANYCH SYSTEMÓW ZRZUTU CIEPŁA W INSTALCJACH SŁONECZNYCH - A. Bąk, I. Borowicka, T. Cierlicki
SOLAR ENERGY POTENTIAL IN IRAQ RECOMMENDED SOLAR TECHNOLOGIES FOR THE COUNTRY - Karrar-Al-Ahmedi
SOLAR COOLING SYSTEM FOR IRAQ - Karrar-Al-Ahmedi
ANALIZA ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA PRZEZ CZYNNIKI SPRAWCZE TERMOMODERNIZACJI KOMPLEKSOWEJ - M. Owczarek, S. Owczarek
KLASTRY ENERGETYCZNE – ANALIZA MODELU FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI W REGIONACH WIEJSKICH - Ł. Kordas, D. Chwieduk
TAXATION OF ELECTRICITY FOR GERMAN HOUSEHOLDS, AS SOURCE OF RES FINANCING – CONCLUSIONS FOR POLAND - R. Śpiewak
ROZWÓJ RYNKU POMP CIEŁA W POLSCE - S. Żuchowski
INNOWACJE W ENERGETYCE SŁONECZNEJ - D. Malinowski, P. Helbik, J. Kopania
WPŁYW TEMPERATURY OTOCZENIA NA ZYSKI ENERGETYCZNE Z MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH - B. Chwieduk
Logo


Wspomnienie

19 kwietnia 2017 zmarł prof. Yiannis Tripanagnostopoulos, czołowa postać świata nauki w zakresie energetyki słonecznej, z wykształcenia fizyk z zamiłowania artysta malarz

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA PRACY KRZEMOWEGO OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO W SKONCENTROWANYM ŚWIETLE SŁONECZNYM

D. Węcel
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań modułu fotowoltaicznego (PV) wykonanego z krzemu krystalicznego i umieszczonego w skoncentrowanej wiązce promieniowania słonecznego. Zastosowanomoduł przystosowany do pracy w warunkach StandardTest Conditions (STC), o kształcie prostokąta. Do skoncentrowania promieniowania wykorzystano wycinek zwierciadła parabolicznego pokrytego aluminiową folią. W celu utrzymania niskiej temperatury modułu fotowoltaicznego zastosowano układ chłodzenia wodą destylowaną. Wykonane badania pozwoliły na wyznaczenie podstawowych parametrów badanego ogniwa oraz jego charakterystyk prądowo-napięciowych i mocy. Wszystkie pomiary napięcia i natężenia prądu korygowano uwzględniając zmianę temperatury badanego ogniwa. Porównano otrzymane wyniki uzyskane w warunkach zbliżonych do STC z wynikami przy skupieniu promieniowania słonecznego za pomocą wykonanego zwierciadła.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


USE OF SOLAR RADIATION DATA FROM HELIOCLIM DATABASE FOR SHORT-TERM PV SYSTEM POWER OUTPUT PREDICTION FOR POLISH LOCALIZATION

M. Chwieduk
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Installed power of photovoltaics systems in Poland grow systematically. Annual contribution of energy produced from PV systems in Polish power system is still on the low level. Due to irregular and stochastic characteristic of solar radiation distribution during the year in specific weather conditions power supplied by PV system might have impact on operation of electric grid. Such situations occur more often in European countries that developed solar energy sources in their power system. Due to power grid balancing and its stability prediction of power generation in renewable energy sources become more important. On the other hand development of earth observation techniques give new tool for accurate solar radiation data acquisition and its prediction. Article presents PV system output power model based on data from HelioClim database. HelioClim database stores solar radiation data obtained from Meteosat images received from Eumetsat, it also contains 24 hour solar radiation prediction model. PV system model is validated for the historical data and used to predict energy output from a specific system. Received prediction of energy production is compared with real output power of a system.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


TERMOELEKTRYCZNA GENERACJA MOCY ELEKTRYCZNEJ WYKORZYSTUJĄCA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE – PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

A. Ruciński
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Praca przedstawia teoretyczne podstawy termogeneracji prądu elektrycznego kosztem różnicy temperatury pomiędzy źródłem ciepła a otoczeniem. W zastosowaniach praktycznych jest to odpadowe źródło ciepła pozwalające zwiększać energooszczędność układów cieplno-mechanicznych korzystających ze spalania paliw kopalnych lub promieniowania słonecznego. W artykule przypomniano zalety i wady materiałów termoelektrycznych, jednocześnie wskazując intensywny postęp w poszukiwaniu doskonalszych materiałów wykorzystywanych do budowy modułów termoelektrycznych np. półprzewodników pochodzenia organicznego. W artykule pokazano przykłady prototypowych urządzeń, w których do generacji prądu elektrycznego wykorzystuje się energię promieniowania słonecznego. Sprawność tego typu urządzeń już w tej chwili sięga kilkunastu procent.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH WYBRANYCH SYSTEMÓW ZRZUTU CIEPŁA W INSTALCJACH SŁONECZNYCH

A. Bąk, I. Borowicka, T. Cierlicki
Wydział Inżynierii Mechanicznej - Instytut Technik Wytwarzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania instalacji słonecznej, jako ekologicznego źródła energii. Kolektory słoneczne głównie są wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej. Jednym z najważniejszych problemów eksploatacyjnych tego typu instalacji jest skuteczne zabezpieczenie ich przed zbyt wysoką temperaturą glikolu podczas braku odbioru ciepłą ze strony użytkownika. Przegląd rozwiązań technicznych został przeprowadzony na przykładzie laboratoryjnej instalacji słonecznej, gdzie zastosowano różne systemy zrzutu ciepła, wyniki badań umożliwiły określenie efektywności tego typu zabezpieczeń w pol-skich warunkach klimatycznych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


SOLAR ENERGY POTENTIAL IN IRAQ. RECOMMENDED SOLAR TECHNOLOGIES FOR THE COUNTRY

Karrar-Al-Ahmedi
Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland

Streszczenie:
The main purpose of this paper is to analyze the various cooling systems, using the readily available solar energy to cool down the buildings in Iraq during hot weather days. This paper presents the best solar cooling system which can be installed in Iraq for solar cooling. It also focuses on the type of thermally driven system which can be used for solar cooling. It is fact that many buildings in Iraq are designed far away from being energy efficient, hence this paper focuses on the standards which can be developed and can be used in the future on residential buildings from the energy point of view, with a suggestion to establish such solar cooling projects in Iraq.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


SOLAR COOLING SYSTEM FOR IRAQ

Karrar-Al-Ahmedi
Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland

Streszczenie:
The main purpose of this paper is to present the cooling conditions in Iraq. This paper is trying to show solar cooling technology, which can be used in residential buildings in Iraq. Appropriate solar collectors for solar cooling in Iraq and storage tank will be perfect according to Iraqi conditions. This paper also aims to address the increasing demand of the air-conditioning system in Iraq, due to the growth in economy and business, which has increased the demand for purchasing power in the last few years. The paper also focuses on reducing consumption of fossil fuels and proposes solar cooling system in Iraq, which would be economical and suitable for the environment.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA PRZEZ CZYNNIKI SPRAWCZE TERMOMODERNIZACJI KOMPLEKSOWEJ

M. Owczarek, S. Owczarek
Katedra Budownictwa Ogólnego i Infrastruktury Wojskowej Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Streszczenie:
Zaprezentowano metodę obliczenia wpływu czynników sprawczych termomodernizacji kompleksowej na zapotrzebowania ciepła w budynku. Budynek przed termomodernizacją ma niską charakterystykę energetyczną. Analizowano zmniejszenie strat ciepła, ciepła i zwiększenie energii dostępnej z promieniowania słonecznego poprzez poprawę struktury obudowy budynku w wyniku zastosowania czynników termomodernizacji. Wyodrębniono pojedyncze czynniki sprawcze termomodernizacji kompleksowej: podwyższenie izolacyjności, rekuperacje powietrza wentylacyjnego, wymianę okien i zastosowania zmiennej w czasie roku struktury obudowy budynku i kolektorów słonecznych. Wyprowadzono zależności na określenie wpływu pojedynczego czynnika na wartość rocznego zapotrzebowania ciepła w budynku. Rozważania teoretyczne udokumentowano przykładami liczbowymi.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


KLASTRY ENERGETYCZNE – ANALIZA MODELU FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI W REGIONACH WIEJSKICH

Ł. Kordas, D. Chwieduk
Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Coraz powszechniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wymusza stopniową przebudowę dotychczasowego modelu funkcjonowania energetyki. Jednym z proponowanych rozwiązań jest tworzenie lokalnych inicjatyw dążących do samowystarczalności energetycznej. Taką koncepcją są rozważane w Polsce Klastry Energetyczne. Jako młody i wciąż formujący się byt, nie zostały one dotąd opisane i zamodelowane w sposób umożliwiający im prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie. Niniejszy artykuł prezentuje jedną z propozycji opisu Klastrów Energetycznych, wraz z bilansem energii i paliw analizowanej gminy oraz modelem funkcjonowania mikrosystemu elektroenergetycznego w tej gminie.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


TAXATION OF ELECTRICITY FOR GERMAN HOUSEHOLDS, AS SOURCE OF RES FINANCING – CONCLUSIONS FOR POLAND

R. Śpiewak
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Sopot, Polska

Streszczenie:
Business, legal and intellectual resources have been concentrated around the transformation of the electricity sector in Germany. The financial burden and risk have been redirected in large extent towards society. Despite one of the highest electricity fees for households in Europe, Germans accept the reform. Poland is facing serious challenges in the process of modernisation of power engineering. While observing the power sector of Germany, it is worth to draw lessons from their experience. In both countries, the differences in the power sector are significant, and the discrepancy in the purchasing power of money in these countries is relevant. Realized analysis made it possible to draw conclusions for Poland for the development of power generation and distribution of electricity.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ROZWÓJ RYNKU POMP CIEPŁA W POLSCE

S. Żuchowski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa

Streszczenie:
W artykule przedstawiono zmiany na rynku pomp ciepła w Polsce w latach 2010 – 2016 oraz perspektywy dalszego rozwoju w okresie 2017-2018. Przedstawiono i przeanalizowano przyczyny znaczącego wzrostu popularności tej technologii oraz preferencji inwestorów w zakresie wyboru rodzaju dolnego źródła dla pompy ciepła. Przeanalizowano również czynniki mające wpływ na dalsze znaczące zmiany sytuacji rynkowej, w tym zmiany prawodawstwie europejskim, a także krajowym (zarówno na poziomie centralnym jak i samorządów lokalnych).

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


INNOWACJE W ENERGETYCE SŁONECZNEJ

D. Malinowski1, P. Helbik1, J. Kopania2
1 Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka, Polska
2 Instytut Energetyki Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań modułu fotowoltaicznego (PV) wykonanego z krzemu krystalicznego i umieszczonego w skoncentrowanej wiązce promieniowania słonecznego. Zastosowano moduł przystosowany do pracy w warunkach Standard Test Conditions (STC), o kształcie prostokąta. Do skoncentrowania promieniowania wykorzystano wycinek zwierciadła parabolicznego pokrytego aluminiową folią. W celu utrzymania niskiej temperatury modułu fotowoltaicznego zastosowano układ chłodzenia wodą destylowaną. Wykonane badania pozwoliły na wyznaczenie podstawowych parametrów badanego ogniwa oraz jego charakterystyk prądowo-napięciowych i mocy. Wszystkie pomiary napięcia i natężenia prądu korygowano uwzględniając zmianę temperatury badanego ogniwa. Porównano otrzymane wyniki uzyskane w warunkach zbliżonych do STC z wynikami przy skupieniu promieniowania słonecznego za pomocą wykonanego zwierciadła.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WPŁYW TEMPERATURY OTOCZENIA NA ZYSKI ENERGETYCZNE Z MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

B. Chwieduk
Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dotyczących wpływu temperatury otoczenia modułów fotowoltaicznych na zyski energetyczne. Opisano formuły stosowane przy wyznaczaniu temperatury ogniw fotowoltaicznych. Zyski energetyczne wyznaczone przy wykorzystaniu formuły uproszczonej oraz formuły Homera porównano także z zyskami energetycznymi wyznaczonymi bez uwzględniania zmiany temperatury pracy modułu fotowoltaicznego. W obliczeniach posłużono się danymi meteorologicznymi udostępnionymi na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz danymi technicznymi dwóch wybranych modułów fotowoltaicznych. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzić można, że zastosowanie obu formuł (uproszczonej i Homera) daje bardzo zbliżone wyniki. Nie uwzględnienie zmiany temperatury podczas określania zysków energetycznych z instalacji fotowoltaicznej w skali roku, nie wpływa znacząco na wynik obliczeń. Biorąc pod uwagę wyniki dotyczące poszczególnych miesięcy różnica w zyskach energetycznych w okresie letnim i zimowym staje się wyraźna. Obliczenia przeprowadzono z godzinowym krokiem czasowym. Godzinne zyski energetyczne w zależności od sposobu ich wyznaczenia mogą różnić się od siebie nawet o kilkanaście procent.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo
    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster