Logo
Logo


Składka członkowska roczna bez prenumeraty kwartalnika wynosi 40,00 zł.
Składka członkowska roczna z prenumeratą kwartalnika wynosi 65,00 zł.
Członkowie studenci są zwolnieni ze składek.
Składka Członka Wspierającego, którym może być osoba prawna lub fizyczna, jest równa przynajmniej dwukrotnej składce Członka Zwyczajnego (j.w.).
W przypadku deklaracji przystąpienia do Towarzystwa wpłata składki może być dokonana bezpośrednio lub przelewem na konto:
PKO BP SA X/O Warszawa
22 1020 1013 0000 0502 0116 0639

Zachęcamy do członkostwa w PTES-ISES i współpracy, poniżej zamieszczono złoszenie członkostwa oraz statut Towarzystwa (.doc):
Zgłoszenie członkostwa
Zgłoszenie członkostwa członka wspierającego
Statut PTES-ISES

    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster