Logo
Logo

Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej wydaje kwartalnik "Polska Energetyka Słoneczna" (ISSN 1730-2420), który służy szeroko pojętej edukacji w zakresie wykorzystania energii słonecznej i innych energii odnawialnych, budownictwa niskoenergetycznego, zrównoważonego rozwoju, a także ma na celu promocję niekonwencjonalnych, pro-środowiskowych zastosowań praktycznych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do prenumeraty naszego kwartalnika. Czasopismo jest dostępne w siedzibie Towarzystwa (informacje tel. +22 234 52 27). Zapraszamy do współpracy i prezentacji Państwa prac i osiągnięć na łamach naszego kwartalnika oraz do uczestniczenia w seminariach i spotkaniach. Każdy numer czasopisma naukowego jest wydawany w wersji papierowej, będącej jego wersją pierwotną (referencyjną). Od roku 2015 "Polska Energetyka Słoneczna" będzie wydawana również w formie elektronicznej.

W skład komitetu redakcyjnego i naukowego wchodzą następujące osoby:
Redaktor naczelna: Dorota Chwieduk;
Komitet redakcyjny: Jarosław Bigorajski, Bartosz Chwieduk, Michał Chwieduk, Adam Szelągowski;
Komitet naukowy: Andrzej Chochowski, Dorota Chwieduk, Roman Domański, Wojciech Dzieniszewski, Wiesław Gogół, Hanna Jędrzejuk, Elżbieta Kossecka, Wojciech Marks, Stanisław Pietruszko, Włodzimierz Pomierny, Andzej Tomczuk, Ryszard Wnuk;
Komitet naukowy międzynarodowy: Stanislav Darula, Istvan Farkas, Mario Fsadni, Galina Kashkarova, Jayanta Deb Mondol, Peteris Shipkovs, Stephen White, Aggelos Zacharopoulos.
Redaktorzy tematyczni: Andrzej Chochowski, Roman Domański, Hanna Jędrzejuk
Redaktor językowy (język angielski): Priyanshu Parasar

Zgłoszenie prenumeraty lub zakupu naszego kwartalnika proszę wysyłać:
- listownie na adres korespondencyjny PTES-ISES: ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa;
- przez internet: ptes-ises@itc.pw.edu.pl

Koszt prenumeraty rocznej wynosi 36 zł. Więcej informacji!

Prenumeratę można opłacić na poczcie lub w banku wpłacając odpowiednią kwotę na konto:
Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES
PKO BP SA X/O Warszawa
22 1020 1013 0000 0502 0116 0639

Cennik reklam i artykułów promocyjnych w czasopiśmie POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA
Okładka kolorowa:
I strona - 1600 zł
II strona - 1200 zł
III strona - 1200 zł
IV strona - 1400 zł

Reklamy wewnątrz numeru i artykuły promocyjne:
1 strona w pełnym kolorze - 1000 zł
1 strona dwukolorowa - 900 zł
1 strona czarno-biała - 800 zł
Pół strony, ćwierć strony lub część strony proporcjonalnie mniej.

2013 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007
2007 2006 2006 2005
2005 2005 2004 2003
    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster