Logo
Logo

Poniżej znajdzecie Państwo najważniejsze informacje o recenzentach i dla recenzentów Polskiej Energetyki Słonecznej
Procedura recenzowania w czasopiśmie jest następująca:
- do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji;
- autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process);
- w przypadku tej samej afiliacji autora i recenzenta, lub bezpośrednich relacji osobistych, lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji, recenzent popisuję deklarację o niewystąpieniu konfliktu interesów;
- pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia;
- nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.

Dla recenzentów do pobrania: Fomularz recenzji

W tabeli poniżej wymieniono głównych recenzentów Polskiej Energetyki Słonecznej:
LP Imię i Nazwisko Instytucja
1 Prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk ITC PW, Warszawa
2 Dr inż. Dariusz Czekalski WIP SGGW, Warszawa
3 Prof. dr hab. inż. Roman Domański ITC PW, Warszawa
4 Prof. dr hab. Anna Grzybek IBMEiR, Warszawa
5 Prof. dr hab. Brunon Grochal IMP PAN, Gdańsk
6 Dr inż. Dariusz Heim IAiU, PŁ, Łódź
7 Dr inż. Maciej Jaworski ITC PW, Warszawa
8 Dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk ITC PW, Warszawa
9 Prof. dr hab. inż. Beata Kępińska AGH, Kraków
10 Dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz WIL, Kraków
11 Dr inż. Katarzyna Klemm IAiU, PŁ, Łódź
12 Prof. dr hab. Elżbieta Kossecka IPPT PAN, Warszawa
13 Prof. dr hab. inż. Aleksander Lissowski WIP SGGW, Warszawa
14 Prof. dr hab. inż. Wojciech Marks IPPT PAN, Warszawa
15 Dr hab. Dorota Matuszko IGiGP, UJ. Kraków
16 Dr Stanisław Pietruszko IMiO PW, Warszawa
17 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski WBiIŚ PŚ, Kielce
18 Prof. dr hab. inż. Zbysław Pluta ITC PW, Warszawa
19 Mgr inż. Włodzimierz Pomierny MAE, Warszawa
20 Dr inż. Mariusz Szewczyk WM PRz, Rzeszów
21 Prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski ITC PW, Warszawa
22 Dr inż. Ryszard Wnuk KAPE, Warszawa
23 Dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz KTC, ZUT, Szczecin

Poniżej zamieszczono listę członków międzynarodowego komitetu naukowego (International Scientific Committee) czasopisma Polska Energetyka Słoneczna:
LP Imię i Nazwisko Instytucja Funkcja
1 Dr Stanislav Darula Institute of Construction and Architecrure, Slovak Academy of Science, Bratysława, Słowacja Pracownik naukowy
2 Prof. Istvan Farkas Szent Istvan University, Faculty of Mechanical Engineering, Institute for Enviromental Engineering Systems, Department of Physics and Process Control, Godollo, Węgry Dyrektor Instytutu
3 Dr Mario Fsadni Institute for Sustainable Energy, University of Malta, Malta Wykładowca
4 Dr Galina Kashkarova Institute of Physical Energetics, Energy Resources Laboratory, Ryga, Lotwa Pracownik naukowy
5 Dr Jayanta Deb Mondol Center for Sustainable Technologies School of the Building Enviroment, University of Ulster, UK Wykładowca
6 Prof. Peteris Shipkovs Latvian Academy of Science, Institute of Physical Energetics, Ryga, Łotwa Kierowanik Laboratorium
7 Dr Stephen White CSIRO, Energy Trchnology, Newcaslte, Australia Kierownik zespołu badawczego
8 Dr Aggelos Zacharopoulos Center of Sustainable Technologies School of the Built Enviroment, University of Ulster, Ulster, UK Pracownik naukowy

    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster